Abogados socios

Counsels

Abogados

Asistentes administrativos

Carla De Boodt
Dari De Coster
Eric Lanckmans
Greta van Eeckhout
Hilde Duprez
Karine De Vits
Machteld Vandermeulen
Marijke Geysen
Marleen Seutin
Nadine Motten
Steve Gochet
Catherine Procyszyn
Steve Gochet

Catherine Procyszyn

Catherine Procyszyn

Información de contacto

Curriculum Vitae

Formación
 

Abogado desde 
 

Idiomas

Áreas de práctica