Contactgegevens
E-mail: mvalkeniers@racine.eu
T. +32 2 412 01 50
F. +32 2 411 70 88
Download vcard

Curriculum Vitae
°1984

Opleiding
Master/Licentiaat in de rechten, Universiteit Antwerpen (2007)
Master na master in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie, Universiteit Antwerpen (2008)
Master na master in het Ondernemingsrecht, Universiteit Antwerpen (2013)
 

Advocaat sinds 2008 

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Publicaties
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht", Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101-121
FLAMEY, P., BOSQUET, J. en VALKENIERS, M., "Kroniek rechtspraak Raad van State inzake overheidsopdrachten 2012", Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 115-227
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Recente evoluties in de rechtspraak van de Raad van State inzake de beoordeling van titels en verdie", CDPK 2012, afl. 2, 227-243
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Vergunning voor groepswoningbouw herverkaveld", T.O.O. 2012, afl. 2, 102-103
FLAMEY, P. en VALKENIERS, "Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van ar", CDPK 2011, afl. 3, 354-393
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Werd de omzendbrief nr. 116 inzake de benoeming van gerechtsdeurwaarders terecht onwettig bevonden", RABG 2010, afl. 17, 1120-1123

Praktijkgebieden
Administratief recht, ruimtelijke ordening, milieurecht en overheidsopdrachten, Onroerend goed en aannemingsrecht, Onteigeningen, Bouwrecht, Gemeenterecht