Coordonnées
E-mail: mvalkeniers@racine.eu
T. +32 2 412 01 50
F. +32 2 411 70 88
Download vcard

Curriculum Vitae
°1984

Formation
Master/Licencié en droit, Université d'Anvers (2007)
Master en Relations Internationales et Diplomatie, Université d'Anvers (2008)
 Master en Droit des Entreprises, Université d'Anvers (2013)

Avocat depuis 2008
 

Langues
Néerlandais, français et anglais

Publications
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht", Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101-121
FLAMEY, P., BOSQUET, J. en VALKENIERS, M., "Kroniek rechtspraak Raad van State inzake overheidsopdrachten 2012", Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 115-227
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Recente evoluties in de rechtspraak van de Raad van State inzake de beoordeling van titels en verdie", CDPK 2012, afl. 2, 227-243
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Vergunning voor groepswoningbouw herverkaveld", T.O.O. 2012, afl. 2, 102-103
FLAMEY, P. en VALKENIERS, "Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van ar", CDPK 2011, afl. 3, 354-393
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Werd de omzendbrief nr. 116 inzake de benoeming van gerechtsdeurwaarders terecht onwettig bevonden", RABG 2010, afl. 17, 1120-1123