Información de contacto
E-mail: mvalkeniers@racine.eu
T. +32 2 412 01 50
F. +32 2 411 70 88
Download vcard

Curriculum Vitae
°1984

Formación
Master/Law degree, Antwerp University (2007)
Master in International Relations and Diplomacy, Antwerp University (2008)
Master in Business Law, Antwerp University (2013)

Abogado desde 2008
 

Idiomas
neerlandés, francés y inglés

Publicaciones
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht", Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101-121
FLAMEY, P., BOSQUET, J. en VALKENIERS, M., "Kroniek rechtspraak Raad van State inzake overheidsopdrachten 2012", Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 115-227
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Recente evoluties in de rechtspraak van de Raad van State inzake de beoordeling van titels en verdie", CDPK 2012, afl. 2, 227-243
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Vergunning voor groepswoningbouw herverkaveld", T.O.O. 2012, afl. 2, 102-103
FLAMEY, P. en VALKENIERS, "Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van ar", CDPK 2011, afl. 3, 354-393
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Werd de omzendbrief nr. 116 inzake de benoeming van gerechtsdeurwaarders terecht onwettig bevonden", RABG 2010, afl. 17, 1120-1123