Partners

Counsels

Associates

Supporting staff

Carla De Boodt
Dari De Coster
Eric Lanckmans
Greta Van Eeckhout
Hilde Duprez
Karine De Vits
Machteld Vandermeulen
Marijke Geysen
Marleen Seutin
Nadine Motten
Steve Gochet
Catherine Procyszyn
Joëlle Vanherrewegen

Contact information
E-mail: mvalkeniers@racine.eu
T. +32 2 412 01 50
F. +32 2 411 70 88
Download vcard

Curriculum Vitae
°1984

Education
Master of law, Antwerp University (2007)
Master in International Relations and Diplomacy, Antwerp University (2008)
Master in Business Law, Antwerp University (2013)

Lawyer since 2008
 

Languages
Dutch, French, and Spanish

Publications
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht", Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101-121
FLAMEY, P., BOSQUET, J. en VALKENIERS, M., "Kroniek rechtspraak Raad van State inzake overheidsopdrachten 2012", Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 115-227
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Recente evoluties in de rechtspraak van de Raad van State inzake de beoordeling van titels en verdie", CDPK 2012, afl. 2, 227-243
FLAMEY, P. en VALKENIERS M., "Vergunning voor groepswoningbouw herverkaveld", T.O.O. 2012, afl. 2, 102-103
FLAMEY, P. en VALKENIERS, "Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van ar", CDPK 2011, afl. 3, 354-393
FLAMEY, P. en VALKENIERS, M., "Werd de omzendbrief nr. 116 inzake de benoeming van gerechtsdeurwaarders terecht onwettig bevonden", RABG 2010, afl. 17, 1120-1123

Practice areas
Administrative Law, Urban Planning, Environmental Law and Public Procurement, Construction law  and real estate, Expropriations