Vennoten

Counsels

Medewerkers

Administratieve Medewerkers

Carla De Boodt
Dari De Coster
Eric Lanckmans
Greta Van Eeckhout
Hilde Duprez
Karine De Vits
Machteld Vandermeulen
Marijke Geysen
Marleen Seutin
Nadine Motten
Steve Gochet
Catherine Procyszyn
Joëlle Vanherrewegen

Contactgegevens
E-mail: slemiegre@racine.eu
T. +32 2 412 01 65
F. +32 2 412 01 78
Download vcard

Curriculum Vitae
°1974

Opleiding
Licentiaat in de rechten, K.U. Leuven (1996)
Erasmus - Université de Poitiers, Frankrijk (1994-1995)
Voortgezette Academische Opleiding Vennootschapsrecht, KUB (1996-1997)
Diplôme d'Etudes Spécialisées en droit économique (1997-1998)

Advocaat sinds 1997
Getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van gerechtelijke functies (2003)

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Vennootschapsrecht, fusies en overnames, Handels- en economisch recht,  Geschillenbeslechting, Arbitrage en Conflictbemiddeling, Invorderingen, Herstructurering, Geschillen in vennootschappen tussen echtgenoten en in familiale vennootschappen, Vereffening-verdeling huwelijksgemeenschappen en nalatenschappen

Publicaties
LEMIEGRE, S., "Het voorrecht van de niet betaalde verhuurder", Huur, 2005, afl. 3, 125-132
MEULEMANS, D., LEMIEGRE, S., CLAES, S., POPPE, G., PEULEN, R., "Het nieuwe fiscale statuut inzake appartementsmede-eigendom", Waarvan Akte, 2001, afl. 1-2, 16-93
LEMIEGRE, S., "Het lot van de huurovereenkomst na de aanvraag van het gerechtelijk akkoord door de huurder", T. Huurr., 2001, nr. 1, blz. 24
LEMIEGRE, S., "Het lot van de huurovereenkomst na faillissement van de huurder", in T. Huurr., 2000, nr. 2, blz.57