Contactgegevens
E-mail: basscherickx@racine.eu
T. +32 2 412 01 63
F. +32 2 414 99 62
Download vcard

Curriculum Vitae
°1947

Opleiding
Doctor in de rechten en licentiaat notariaat, K.U.Leuven 1970

Advocaat sinds 1970
Assistent Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius 1970-1971
Curator bij de Rechtbank van Koophandel Brussel sinds 1985
Plaatsvervangend Rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel 1988-2006
Praktijklector Rechtsfaculteit K.U.Leuven 1999-2004
Stafhouder Balie Brussel 2002-2004
Voorzitter Federale Bemiddelingscommissie 2005-2007

Talen
Nederlands, Frans, Engels en Duits

Praktijkgebieden
Insolventierecht, Vennootschapsrecht, fusies en overnames, Handels- en economisch recht, Aannemingsrecht, Administratief Recht, Ruimtelijke Ordening, Milieurecht en Overheidsopdrachten, Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, Arbiter, Onteigeningen