Rubben Lindemans

Rubben Lindemans

Coordonnées

E-mail: rlindemans@racine.eu
T : +32 (0)2 412 01 99
F : +32 (0)2 414 99 62

Curriculum Vitae
°1984

Formation

Licencié en Droit, K.U. Leuven (2009)
Erasmus – University of Edinburgh (2008)
Master en General Management – Vlerick Management School Gent (2010)
Formation post-universitaire curateur-liquidateur (2013)

Avocat depuis 2010
 

Langues
Néerlandais, français et anglais

Compétences
Règlement de litiges, arbitrage et médiation, Droit commercial et économique, Droit bancaire et financier, Droit de l'insolvabilité et restructurations, Droit des sociétés, fusions et acquisitions, Litiges d’exécution 

Publications
S. BRIJS, R. LINDEMANS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Incidence des procédures collectives d’insolvabilité sur les droits d’exécution des créanciers individuels, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2017, 200 p.

S. BRIJS en R. LINDEMANS, De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2015, 217 p.
R. LINDEMANS en J. DE FAUW, “Artikel 1413 – 1466 Ger.W. (bewarend beslag – algemene bepalingen; bewarend beslag op roerend goed; bewarend beslag op onroerend goed; bewarend beslag onder derden; pandbeslag; beslag tot terugvordering)”, in B. DECONINCK, B. WYLLEMAN, en P. DAUW, Duiding Burgerlijk Procesrecht, Gent, Larcier, 2017.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag”, in M. STORME, M. VANMEENEN e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia 2017.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Kroniek Insolventierecht 2015-16”, in TRV-RPS 2017, afl. 3, 288-339.
R. LINDEMANS, “De homologatie van het reorganisatieplan: eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter?”, in TRV-RPS 2017, afl. 2, 201-206.
S. BRIJS, C. DE MUYNCK, R. LINDEMANS en J. DE FAUW “Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014)”, TPR 2015, afl. 1, 279-480.
R. LINDEMANS, “Artikel 71-73 WCO (erelonen gerechtsmandataris; strafrechtelijke bepalingen)”, in J. EMBRECHTS, I. RENAP, M. VANMEENEN en I. VEROUGSTRAETE, Wet en Duiding Insolventie, Gent, Larcier, 2014, 283-290. 
S. BRIJS, R. LINDEMANS en T. BOSTERS, “Class actions: bespreking van de nieuwe Belgische wet en de implicaties hiervan voor Nederlandse partijen”, TOP (NL) 2014, afl. 7,  32-39.
R. LINDEMANS, “De grenzen aan een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: enkele kritische beschouwingen omtrent de gehanteerde toetsingscriteria”, TRV 2014, afl. 8, 798-805.
R. LINDEMANS, “Enkele beschouwingen over de toelaatbaarheid van een holdingvennootschap tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie”, TRV 2014, afl. 7, 736-740.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Class actions in België: een eerste bespreking van de nieuwe wet”, Vlaams Pleitgenootschap, Poelaertplein, 2014, afl. 5, 8-15.
R. LINDEMANS, “Het Janushoofd van de gerechtelijke reorganisatie met oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag: ook na de wetswijziging gekneld tussen opschorting en samenloop”, TRV 2014, afl. 2, 118-137.
S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Over het verkrijgen van een uitvoerbare titel in het kader van de WCO”, TBH 2013, afl. 8, 723-740.
R. LINDEMANS, “De hervatting van geding voor de Raad van State”, CDPK 2010, afl. 2, 174-237.
R. LINDEMANS, “Kan een schuldeiser een beroep doen op de vordering tot gerechtelijke ontbinding om wettige reden wanneer een dagvaarding in faillissement niet mogelijk is?”,  RW 2011-12, nr. 35, 1562-1565, noot onder Gent 7 februari 2011.