Vennoten

Counsels

Medewerkers

Administratieve Medewerkers

Carla De Boodt
Dari De Coster
Eric Lanckmans
Greta Van Eeckhout
Hilde Duprez
Karine De Vits
Machteld Vandermeulen
Marijke Geysen
Marleen Seutin
Nadine Motten
Steve Gochet
Catherine Procyszyn
Joëlle Vanherrewegen

Bram Tollet

Bram Tollet

Contactgegevens

E-mail: btollet@racine.eu
T. +32 2 412 01 94
F. +32 2 411 70 88

Curriculum Vitae
°1986

Opleiding

Master in de rechten / Master en droit / Master in law, Université Libre de Bruxelles, 2010
Advocaat aan de Brusselse Balie (2010 - 2014) en 2017 -
Consultant inzake overheidsopdrachten bij EBP Consulting (2014 - 2015)
Legal Counsel en vervolgens Chief Legal Officer bij Imtech Belgium Holding (2015 - 2017)
Legal Counsel bij DEME Group (2017)

Advocaat sinds 2010 

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Administratief recht, ruimtelijke ordening, milieu recht en overheidsopdrachten / Onroerend goed en aannemingsrecht

Publicaties

- B. TOLLET, P. JACOBS, “Zin en onzin van financiële selectiecriteria”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2014-2015, Brussel, EBP Publishers, 2015, 911 – 950.
- B. TOLLET, J. DE COSTER, “De door architecten- en studiebureaus genomen risico’s in het kader van overheidsopdrachten”, Bouwkroniek, 13 februari 2015, 31 – 34.
- B. TOLLET, J. DE COSTER, “Les risques encourus par les bureaux d’études et d’architecture dans le cadre des marchés publics”, La Chronique, 6 februari 2015, 30 – 33.
- B. TOLLET, J. DE COSTER, “Overheidsopdrachten, opportuniteiten en risico’s”, Architraaf (Magazine van de professionele unies van architecten van Wallonië en Brussel), december 2014, nr. 182, 38 – 43.
- B. TOLLET, J. DE COSTER, “Marchés publics, des opportunités aux risques”, Architrave (Revue d’unions professionnelles d’architectes de Wallonie et de Bruxelles), décembre 2014, n° 182, 34 – 37.
- I. COOREMAN, B. TOLLET, “De duur van een overheidsopdracht en de rechtsbescherming bij te langdurige overheidsopdrachten of onwettige verlengingen van overheidsopdrachten”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, 967 – 1012.
- I. COOREMAN, B. TOLLET, “Oplevering: verschillen en gelijkenissen tussen gemeenrecht en overheidsopdrachtenrecht”, Res et Jura Immobilia 2013, afl. 3 – 4, 195 – 234.
- I. COOREMAN, B. TOLLET, “Artikel 16 AAV (klachten en verzoeken) – verschillen en gelijkenissen met het gemeen recht”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 673 – 697.