Vennoten

Counsels

Medewerkers

Administratieve Medewerkers

Carla De Boodt
Dari De Coster
Eric Lanckmans
Greta Van Eeckhout
Hilde Duprez
Karine De Vits
Machteld Vandermeulen
Marijke Geysen
Marleen Seutin
Nadine Motten
Steve Gochet
Catherine Procyszyn
Joëlle Vanherrewegen

Stijn Claeys

Stijn Claeys

Contactgegevens
E-mail: sclaeys@racine.eu
T. +32 2 412 01 52
F. +32 2 412 01 75
Download vcard

Curriculum Vitae
°1979

Opleiding
Licentiaat in de rechten, K.U.Leuven (2002)
Doctor in de rechten, K.U.Leuven (2009)

Advocaat sinds 2008
Lid van de Belgische Franchise Federatie en van de Vereniging voor de studie van het mededingingsrecht
Docent Lessius Business School Antwerpen (Handelsrecht), GroepT Leuven (Economisch Recht) (2008 - 2015)
Doctoraats assistent KUL (2002 - 2008)

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Distributierecht, Marktpraktijken, Data Protection en Privacy, Handelshuur, Leasing en Mededingingsrecht, Handels- en economisch recht

Bijdragen in tijdschriften
➢ CLAEYS, S. en BRUYNS, F., "Het eigendomsrecht van de leasinggever", D.A.O.R. 2016, nr 119, 6.
➢ CLAEYS , S.,  "Nieuwe wet Precontractuele Informatie, oplossing voor oude problemen", D.A.O.R. 2014, 81-95.
➢ CLAEYS , S., "Boek X Wetboek economisch recht lost verwachtingen niet in", Juristenkrant 14 mei 2014.
➢ CLAEYS , S., noot bij Brussel 10 december 2008, D.A.O.R. 2009, n° 90, 152.
➢ CLAEYS , S., "Niet naleven van de Wet Precontractuele Informatie kan zuur opbreken", D.A.O.R. 2009, n° 92, 392.
➢ CLAEYS , S., "Precontractuele marktstudies zijn bij franchiseovereenkomsten geen afdwingbare garanties", D.A.O.R.  2007, n° 84, 493.
➢ CLAEYS , S., "Het onderscheid tussen een commerciële samenwerkingsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst", D.A.O.R. 2007, n° 84, 501.
➢ CLAEYS , S., "De partnerschapsovereenkomst en de bijstandsverplichting", D.A.O.R. 2007, n° 84, 511.
➢ CLAEYS , S., "Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wet van 19 december 2005", N.J.W. 2006, 290.
➢ CLAEYS , S., "De bijstandsverplichting van de franchisegever en het gevaar gekwalificeerd te worden als feitelijke bestuurder", D.A.O.R. 2004, n° 70, 3.

Bijdrage in verzamelwerken
➢ CLAEYS , S., "Inleiding: Precontractuele fase: De informatieplichten en -documenten bij distributiecontracten, Boek X Titel 2 Wetboek Economisch Recht" in Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, n° 17, december 2015, p. 7-66.
➢ CLAEYS , S., "Deel VI Franchiseovereenkomst", in Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, n° 16,p. 9-128.<
➢ CLAEYS, S., "De juridische verankering van het Distributienetwerk", in P. DEMOLIN en . SIMPELAERE en L. HAWKES, Commercial Distribution/La Distribution Commerciale,/Commerciële distributie.
➢ CLAEYS, S., "De wet van 19 december 2005 met betrekking tot de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Evaluatie van zeven jaar rechtspraak", in Retail Aperçu Juridique - juridisch bekeken, Brussel, Larcier, 2014, p. 43-78.
➢ CLAEYS , S., Franchising, in Advocatenpraktijk, n° 29, mei 2014.
➢ CLAEYS , S., "Franchising, in Artikelsgewijze commentaar, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2014, afl 96, p. 69-155.
➢ CLAEYS , S., hoofdstuk VII.B "Franchising" in Recht voor de onderneming, ed. 67, 2013, Mechelen, Kluwer, n° 20-30.
➢ CLAEYS , S., hoofdstuk IV, "De franchiseovereenkomst", in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, december 2012, p. 9-88.
➢ CLAEYS , S., inleiding, "Precontractuele informatie en -documenten bij distributiecontracten", in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, december 2011, p. 9-63.
➢ CLAEYS , S., "De Franchiseovereenkomst: Koninginnenstuk van de distributiesector?" in XIII Handels en Economisch Recht deel I Ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen, Kluwer, 2011, p.  939-985.
➢ CLAEYS, S., "Informatieplichten en documenten" in Distributiecontracten, Knops Publishing, 2011, p. 11-72.
➢ CLAEYS, S., Hoofdstuk 3 "Overeenkomsten met consumenten", in T. Heremans (ed.) De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming - La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur; een volledig overzicht van oud en nieuw; tout sur l'ancien et le nouveau régime, Gent, Larcier, 2010, p. 65-92.
➢ CLAEYS, S., "Het einde van de Franchiseovereenkomst", in E. Terryn (ed.) Beëindiging van overeenkomsten met Handelstussenpersonen, in reeks Recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2009, p. 419-480.

Eigen werk
➢ CLAEYS , S., "Franchising", Brugge, Die Keure, 2009, 668 p.