Melanie Verroken

Melanie Verroken

Contactgegevens
E-mail: mverroken@racine.eu
T. +32 2 412 01 66
F. +32 2 411 28 32
Download vcard

Curriculum Vitae
°1975

Opleiding
LMaster in de rechten,  K.U.Leuven (1999)
Master in Business Administration, I.A.E. d'Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille (2000)
Master na Master in Intellectueel Eigendomsrecht (IP/IT), K.U.Leuven & K.U.Brussel (2004)
Bedrijfsjuriste bij Samsonite Singapore Ltd. (2001-2003)
Advocaat sedert 2003
Lid van de Belgische Vereniging voor Auteursrechten


Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Handels- en economisch recht, Intellectueel Eigendomsrecht (merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, octrooirecht, domeinnamen, informaticarecht en privacy,...)

Publications
Melanie Verroken, "The difference between a brand name and a trademark", Trends, 20 september 2012
Melanie Verroken, "Domeinnamen", Bijvoorbeeld - Modellen voor het bedrijfsleven, Kluwer , 2008
with Etienne Wéry, "The protection of copyrights on websites", Droit & Technology.org, 2003
with prof. Blanpain (KUL), "Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven", Vanden Broele, 2009
Melanie Verroken, "The new Common European Sales Law", Trends, 28 June 2012
Melanie Verroken, "Collective consumer agreements", Larcier 2010
Melanie Verroken, "La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur", Larcier 2010
Melanie Verroken, "The European Common Sales Law", COM/IP department in a tribute book to André Lombart, to be published with Larcier in September 2013
Melanie Verroken, François Bruyns, "The extra-contractual responsibility in lease agreements", Journal de Tribunaux of June 2013