Vennoten

Counsels

Medewerkers

Administratieve Medewerkers

Carla De Boodt
Dari De Coster
Eric Lanckmans
Greta Van Eeckhout
Hilde Duprez
Karine De Vits
Machteld Vandermeulen
Marijke Geysen
Marleen Seutin
Nadine Motten
Steve Gochet
Catherine Procyszyn
Joëlle Vanherrewegen

Isabelle Cooreman

Isabelle Cooreman

Contactgegevens
E-mail: icooreman@racine.eu
T. +32 2 412 01 63
F. +32 2 414 99 62
Download vcard

Curriculum Vitae
°1967

Opleiding
Licentiaat in de rechten en Geaggregeerde voor het Hoger Secundair en Hoger Onderwijs van het korte type in de rechten K.U.Leuven (1990)
Europees en internationaal recht, Université Robert Schuman, Straatsburg (1990)
Postacademische opleiding ruimtelijk ordeningsrecht, K.U. Leuven (2000)
Beroepsopleiding in cassatieprocedures (1999-2003)

Advocaat sinds 1990
Bestuurslid en voorzitter vzw Genootschap Advocaten Publiek Recht
Bestuurslid en ondervoorzitter vzw Centrum voor Recht Onteigeningen en Waarderingen sinds 2006

Talen
Nederlands, Frans en Engels

Praktijkgebieden
Handels- en economisch recht, Administratief Recht, ruimtelijke ordening, milieurecht en overheidsopdrachten, Onroerend goed en aannemingsrecht, Onteigeningen, Bouwrecht

Bijdragen in tijdschriften
➢ COOREMAN, I. en VALKENIERS, M. noot onder Doornik 10 september 2012, T. Aann., 3/2014,302.
➢ COOREMAN, I., noot onder Antwerpen 27 juni 2013, T. Aann. 2013, 428.
➢ COOREMAN, I. en TOLLET, B., “Oplevering: verschillen en gelijkenissen tussen gemeenrecht en overheidsopdrachtenrecht”, Res Jur.Imm. 2013/3-4, 195-234. 
➢ COOREMAN, I. en VALKENIERS, M., “De onteigening in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, CJ 2013, 105.
➢ COOREMAN, I. en PEETERS, L., noot onder RvS 4 maart 2013, nr. 222.853.1, OoO 2013, 541.
➢ COOREMAN, I. en THIEL, P.,  “Réflections autour des éléments constitutifs de la notion d'offre régulière, du point de vue de celui qui conçoit et attribue la commande/Bedenkingen omtrent de constitutieve elementen van het begrip regelmatige offerte vanuit het oogpunt van de instantie die de opdracht concipieert en gunt”, OoO 2012, 325.
➢ COOREMAN, I. en PEETERS, L., “Betaling en uitvoeringsmoeilijkheden bij overheidsopdrachten van werken: de toepassing van artikel 15 en artikel 16 AAV”, OoO 2011/1, 63-80.
➢ COOREMAN, I. en WINDERICKX, P., “Onteigening Aiseau”, TBO 2010, afl. 6, 346-352.
➢ COOREMAN, I. en PEETERS, L., noot onder RvS 11 mei 2010, nr. 203.875, RABG 2011, afl. 7, 498.
➢ COOREMAN, I. en PHLIPS, K., “L'acceptation implicite des créances dans les marchés publics”, T.Aann. 2010, 275-285.
 ➢ COOREMAN, I., “De nieuwigheden inzake de offerteaanvraag”, T. Aann. 2006, 7-27.
➢ COOREMAN, I., "Over het voortbestaan van het instandhoudingsmisdrijf en de herstelmaatregel" (noot onder Cass. 13 september 2007) TNO 2008, afl. 1, 20-21.

Bijdragen in verzamelwerken
➢ COOREMAN, I. en PEETERS, L., "Administratiefrechtelijke aspecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2014-2015, Brussel, EBP, 2015, 213-239.
➢ COOREMAN, I. en VADERLINDEN, L., "Het prijsonderzoek door de aanbestende overheid en de prijsverantwoording door de inschrijver" in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2014-2015, Brussel, EBP, 2015, 429-451.
➢ COOREMAN, I. en TOLLET, B., “De duur van een overheidsopdracht en de rechtsbescherming bij te langdurige overheidsopdrachten of onwettige verlengingen van overheidsopdrachten”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek. Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2013-2014, Brussel, EBP, 2014, 967-1012.
 ➢ COOREMAN, I. en TOLLET, B., “Artikel 16 AAV (klachten en verzoeken) - verschillen en gelijkenissen met het gemeen recht”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 673-697. 
➢ COOREMAN, I. en PEETERS, L., “De wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut versus de onteigening-vergelijking aan de hand van erfdienstbaarheden opgelegd door de Gaswet van 12 april 1962”, in J. GHYSELS, R. PALMANS, D. LINDEMANS en M. BOES (eds.), 50 jaar bescherming van het eigendomsrecht-Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 53. 
➢ COOREMAN, I. en PHLIPS, K., “Betalingen bij overheidsopdrachten - De toepassing van artikel 15 AAV” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussel, EBP, 2011, 911-933.
 ➢ COOREMAN, I. en PHLIPS, K., “Onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussel, EBP, 2010, 198-217.
 ➢ COOREMAN, I. en PHLIPS, K., “Informatieverplichting van de aanbestedende overheid en openbaarheid van bestuur in het kader van de gunning van overheidsopdrachten” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussel, EBP, 2009, 230-247.
 ➢ COOREMAN, I., “De waardevermindering van het overblijvende gedeelte na onteigening”, in R. PALMANS en S. VERBIST (eds.), De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime, Antwerpen, Intersentia, 2009, 91-108. 
➢ COOREMAN, I. en PHLIPS, K., “De aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid wegens onwettige gunning” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en O. VAN KERKHOVE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussel, EBP, 2008, 230-247.

Verzamelwerk
 ➢ COOREMAN, I. (ed.), De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2010.